Potato Cheddar Cheese Pierogi

Pierogi z ziemniakami i serem cheddar
$10.00

Pierogi prepared in half-size or full-size pans
$10.00/dozen

* half tray -5 dozen), full tray - 8 dozen

Product tags